Simons Kogeskole

Køkken

Køkkenet er et produktionskøkken, der giver mulighed for at inddrage eleverne i madlavningen. Dette er med til at styrke elevernes ejerskab over den mad, som serveres. Det kan ikke erstatte madkundskab som undervisningsfag, fordi dette indeholder meget mere end produktion af mad, men det kan give nogle succesoplevelser hos de elever, som ikke nødvendigvis er de bedste bag et skrivebord, men lærer bedre med hovedet og kroppen i samspil.

– Køkkenet giver mulighed for, at der kommer flere voksne ind i skolen. Voksne med en anden uddannelsesbaggrund end læreruddannede, nemlig madhåndværkere, som kan være til inspiration for eleverne om at vælge en håndværksfaglig uddannelse i deres eget liv.